Co robić gdy pieniądze zniknęły z rachunku?

Co robić gdy pieniądze zniknęły z rachunku?

W życiu zdarzają się rożne sytuacje, czasami niezależne od nas, w przypadku których nie wiemy jak się zachować i jakie są nasze prawa. Nieprzyjemne zdarzenia mogą nas spotkać praktycznie wszędzie, w związku z czym warto się stale dokształcać w każdej dziedzinie, by w razie czego mieć jakiekolwiek pojęcie co w danej sytuacji począć. Banki, pomimo iż są instytucjami bardzo poważnymi, również popełniają czasami jakieś błędy, w związku z czym warto stale kontrolować stan swojego konta. Czasami ludzie zrzucają to na pazerność pracowników, jednak należy sobie zdawać sprawę, że bankowi również zależy na tym, by być uczciwym wobec klienta, gdyż wówczas zwiększa to jego wiarygodność. Ponadto bank a obowiązek przestrzegać przepisów prawa bankowego, które stanowi o tym, iż klient ma pełne prawo być traktowanym w sposób uczciwy. Zatem w momencie, gdy zauważymy iż z naszego rachunku (sprawdź rachunki internetowe) zniknęła jakaś część pieniędzy w wyniku transakcji, których osobiście nie dokonywaliśmy musimy to jak najszybciej zgłosić do banku. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku transakcji zdublowanych, a więc w wyniku których z naszego konta środki spłynęły dwukrotnie. Każde takie zwrócenie się do placówki o wyjaśnienie musi być rozpatrzone i wyjaśnione. Zgłoszenia reklamacji możemy dokonać różnymi drogami, między innymi listownie, mailowo, poprzez infolinię czy też bezpośrednio w placówce banku. Zwykle sposoby, na jakie mamy możliwość złożenia reklamacji określone są w warunkach regulaminowych, które z kolei znajdują się w umowie pomiędzy klientem, a bankiem. Musimy pamiętać, że aby mieć świadomość odnośnie możliwości rozpatrzenia reklamacji musimy wiedzieć jaką drogą jest to w ogóle możliwe. Warto również zaznaczyć, że nie ma sensu składanie reklamacji z tytułu nieprawidłowego rozliczenia podczas gdy dana transakcja nie jest jeszcze zarejestrowana w systemie bankowym. Czasami bowiem już w sklepie mamy świadomość, że opłaty zostały naliczone dwukrotnie czy też w sposób nieprawidłowy. Natomiast transakcja zawsze musi być ostatecznie zaksięgowana i rozliczona, by mogła być w ogóle wzięta pod uwagę podczas reklamacji. Wcześniejsza wizyta w placówce banku na nic się zatem nie zda. Cóż jednak zrobić w sytuacji, gdy nieprawidłowa transakcja została przez nas dostrzeżona dopiero po upływie jakiegoś czasu? Nie musimy się niczym przejmować, o ile wszelkie nieścisłości zauważyliśmy przed upływem stu osiemdziesięciu dni od daty ich zaksięgowania w systemie bankowym. Niestety nie ma z kolei żadnego zapisu odnośnie tego, jak dużo czas bank ma na rozpatrzenie takiej reklamacji. Zależy to bowiem w dużej mierze od tego, czy nieprawidłowość wyniknęła po stronie banku czy też na przykład po stronie dostawcy karty płatniczej. Czasami musimy się liczyć nawet z aż kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na rozpatrzenie naszego wniosku reklamacyjnego. Szczęśliwie dla nas, nie ma również określonego żadnego limitu kwotowego, do wysokości którego bank rozpatruje wnioski. Mamy prawo ubiegać się o zwrócenie nam nawet jednej złotówki. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty warto za każdym razem, gdy tylko stan naszego konta się nie zgadza, zgłaszać to w banku. Nawet jeśli chodzi o niewielką sumę to tak naprawdę są to nasze pieniądze i dlaczego ktoś ma naszym kosztem czerpać zyski. Tym razem mogła to być niewielka kwota, ale kto wie czy sytuacja się nie powtórzy i wówczas suma utraconych pieniędzy nie będzie jeszcze wyższa?

Anna Woźniak
Rachunkibankowe.com.pl