Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne są ostatnio dość popularna metodą inwestowania. Do niedawna uważane były za ryzykowne, ale to głównie z racji braku wiedzy o ich rodzajach i zasadach funkcjonowania. Jakie są rodzaje funduszy i jakie korzyści mogą przynieść potencjalnym inwestorom?

Fundusz inwestycyjny to osoba prawna której zadaniem jest lokowanie powierzonego kapitału wskutek zakupu akcji czy papierów dłużnych) w celu osiągnięcia jak największego zysku. Dokumenty statutowe określają strategię funduszu, ryzyko inwestycyjne i opis stosowanych działań. Z usług funduszy korzystać może właściwie każdy, kto zechce inwestować (nie dotyczy to zamkniętych funduszy inwestycyjnych, gdzie określone są kryteria, jakie musi spełnić inwestor, by przystąpić do funduszu). W zamian za wpłacona gotówkę inwestor uzyskuje jednostki uczestnictwa. Pakiet jednostek wymieniany jest później na gotówkę. Wycena jednostek dokonywana jest najczęściej każdego dnia, lub ustalone dni w zależności od funduszu.

Rodzaje funduszy

Fundusze dzielone są pod względem strategii inwestycyjnej lub pod względem prawnym.

Strategia

fundusze bezpieczne, gdzie zysk jest niewielki, ale pewny (inwestycja zwykle w obligacje),
fundusze agresywne, gdzie ryzyko strat jest spore a inwestycje opierają się na zakupie akcji. Zyski mogą być spore, ale tez można wiele stracić, w zależności od kondycji giełdy papierów wartościowych i innych czynników wpływających na ceny akcji,
fundusze mieszane to inwestycje częściowo w bezpieczne obligacje i ryzykowne akcje – ryzyko jest niższe niż przy inwestowaniu agresywnym,

Status prawny

fundusze otwarte FIO (każdy może zakupić nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa, inwestycje można zakończyć w dowolnej chwili a FIO ma obowiązek wykupić jednostki od inwestora),
fundusze zamknięte FIZ charakteryzują się tym, że przystąpić do inwestycji mogą jedynie ci, którzy spełnia konkretne warunki,
specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne działają podobnie jak fundusze otwarte, mogą jednak mieć ściśle określone działania związane choćby z wykupem jednostek.

Wybór funduszu uzależniony jest zwykle od naszych oczekiwań i tego, jakie ryzyko jesteśmy w stanie przyjąć i zaakceptować. Oferta funduszy jest dość pokaźna, więc warto rozważyć ta metodę inwestowania. Nie mając odpowiedniej wiedzy na ten temat warto doradzić się specjalisty / doradcy inwestycyjnego w serwisie doradcy.co.pl.

Anna Woźniak
Rachunkibankowe.com.pl