Porównywarka kart kredytowych

Bank Pocztowy Karta Kredytowa

Bank Pocztowy

Karta Kredytowa

Opłata za wydanie: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku

Okres bezodsetkowy: 55 dni

Szczegóły oferty
Typ karty zwykła
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Oprocentowanie równe jest: stopa referencyjna NBP (1,5%) + marża Banku 8,5%
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach) 4
Opłata roczna za użytkowanie karty 48.00 PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi 4 zł miesięcznie, jeżeli jest to karta główna;

2 zł miesięcznie w wypadku karty dodatkowej
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% min. 50 PLN Wysokość minimalnej spłaty wynosi 5% od przyznanego limitu; nie mniej niż 50 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki 3% min. 5 PLN Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 3%; nie mniej niż 5 zł
Koszt ubezpieczenia karty Bank nie oferuje ubezpieczenia.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych: Bank odpowiada za transakcje dokonane utraconą/skradzioną kartą powyżej kwoty stanowiącej równowartość150 euro, a w przypadku transakcji zbliżeniowych -powyżej kwoty 50 euro
Dzień spłaty zadłużenia TAK Klient ma do wyboru 3 możliwe terminy końca cyklu: 7, 14 lub 20 dzień miesiąca;

Dzień spłaty zadłużenia przypada na 24 dzień od daty wygenerowania wyciągu
Dodatkowe informacje
  • Płatności zbliżeniowe
  • Bezpłatna zmiana numeru PIN karty w bankomatach BZ WBK
  • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta