Porównywarka kont oszczędnościowych

T-Mobile Usługi Bankowe Konto Oszczędnościowe

T-Mobile Usługi Bankowe

Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku: 0.05 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 0.04 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.05 PLN
Oprocentowanie 0.04 % Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBOR1M z 10-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną 0,6 p.p.

W przypadku, gdy 10-ty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, bank przyjmuje stawkę WIBOR1M z poprzedniego dnia roboczego.

Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Karta debetowa, możliwość realizacji przelewów natychmiastowych, usługa automatycznego oszczędzania